Sverige – delat land

Integrations- och arbetsmarknadsprojekten kommer och går i projekttrötta förorter.
2011 hade över 112 000 unga mellan 16 och 25 år varken jobb eller studerade.
S k utanförskapsstöd skapar inte innanförskap.
Hör Sveriges Radios reportageserie
Det delade Sverige