Partiledare visa var ni står!

DEBATT Monica Armini: Hur ska vi egentligen tolka er tystnad kring socialförsäkringen? Som stöd för ett stenhårt system som försätter människor i utanförskap. Eller som ointresse? Den tiondel av befolkningen som har det sämst ställt vinner ni ändå inte valet på.
Monica Armini vill ha svar – från var och en av våra partiledare.

Ni partiledares tystnad i socialförsäkringsfrågan är påfallande. Vi inom Social Aktion vill veta vari er stumhet består. Handlar det om att ni faktiskt tycker rådande system är bra – med utförsäkringar och sysselsättningsfasen (fas 3) bland annat. Eller handlar det om ett ointresse att beröra dessa frågor?

För inte mycket sägs eller skrivs från er. Det rör sig ändå om 68 000 utförsäkrade och just nu tiotusentals i fas 3. Det är inte en stor andel av hela väljarkåren – men en oroväckande stor mängd människor som förpassats till mänskligt lidande i form av utanförskap och misär.

I februari i år presenterade nätverket Social Aktion sin Onådiga Lunta. Med sida efter sida av katastrofscenarior – hämtade ur verkligheten – visade den på hur hårt de nya sjukskrivningsreglerna slår mot den enskilda människan. Man hade kunnat vänta sig att dessa berättelser skulle väcka debatt. Men vad hände? Tystnad.

I maj kom Inspektionen för Socialförsäkringen fram till att utförsäkringarna närmast var att betrakta som ett arbetsmarknadspolitiskt fiasko, med hälften som återvände direkt till sjukförsäkring och många som blev kvar i utförsäkring och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Endast en mycket liten andel gick vidare till jobb utan bidrag eller till studier. Återigen. Tystnad.

När Ulf Kristersson gick ut och sa att psykiskt sjuka kanske inte hör hemma i sjukförsäkringen utan skulle må bättre av att vara ute och jobba, hade man inte förväntat sig kraftigt mothugg då? Inte kan man väl låta ett sånt övertramp mot en enorm grupp i samhället förbli oemotsagt. Men även denna gång möttes det av tystnad från er sida.

Ni, våra partiledare, är ansvariga för att föra fram de frågor som är viktigast för landet. Bör vi tolka det som att våra utförsäkrade och fas-infogande inte är av riksintresse? Att alla de som drabbats av nya socialförsäkringen är en så marginaliserad grupp i samhället att det saknar vikt. Det är lätt att tro det. Att tystnaden innebär ett medhåll. Ja, vi kan offra de långtidssjuka och arbetslösa för den stora väljarkåren hittar vi ändå inte där.

Eller så är utanförskapets utanförskap helt enkelt är så ointressant att inte ens Onådiga Luntan förmår väcka uppmärksamhet. Och då är vi riktigt illa ute i det här landet. Om så färgstarka berättelser ur verklighetens mardröm inte kan väcka er partiledare till att öppna munnen om hur vi behandlar sjuka och arbetslösa i dagens Sverige – vad kan då göra det?

Monica Armini

samhällsdebattör
medlem av SocialAktion och Solrosuppropet

Partierna svarar:
» Moderaterna svarar Monica Armini!
» Vänsterpartiet svarar Monica Armini!
» Miljöpartiet svarar Monica Armini!
» Socialdemokraterna svarar Monica Armini!