Bostadsbristen överskuggar allt

11 procent av Botkyrkas ekonomiska bistånd  går till hotellkostnader för att riktiga bostäder saknas, berättar Lotta Persson, socialchef i Botkyrka på Socialtjänstforum i Göteborg.
I kommunen finns en speciell enhet med 12 socialsekreterare som jobbar bara med bostadsfrågan. Det är den enskilda fråga som oroar dem som tar kontakt med socialtjänsten mest.
– Det ringer fler till vår enhet för ekonomiskt bistånd som vill ha bostad än som vill ha ekonomiskt bistånd. Det är ett gigantiskt problem och det blir bara värre, sa Lotta Persson.
Läs en längre rapport på SocialAktion.nu