Vinsten i att satsa på fattigdomsbekämpning

Stadig hjälp till de allra fattigaste länderna, så skapas stabilitet och framgång, hävdar Hans Rosling i ett sedvanligt pedagogiskt inslag i SVT:s Gomorron Sverige.
Det handlar om god mödra- och barnhälsovård, bra boende, rent vatten. Men det gäller också att värna vaccinationsprogrammen och billiga mediciner. Och biståndsmedel får inte gå till att täcka kostnader för flyktingmottagandet i Sverige, sa Rosling i en orolig uppmaning till alliansregeringen.
Se Hans Roslings lektion om fattigdom i världen.