Det handlar inte om metod

Framgång i samband med familjehem handlar mera om hållbara relationer och om tid än om metod, skriver Carina Håkansson som replik till Gräsrotsinlägg om familjehemsvård.

DEBATT Carina Håkansson: Det har länge varit känt att familjehemsvården är bristfällig vad gäller stöd och kontinuerlig kontakt med såväl familjehem som den unge som bor i familjehemmet, samt inte minst med den unges familj och nätverk.
Jag har arbetat med familjevård i mer än 25 år och under alla dessa år har jag gång efter gång mött människor som vittnat om bristande kontakt, stöd och ”någon som finns där”.

Bekymret som jag ser det handlar inte om vilken intervjumetod som används, men att kontakten brister och att det inte ges möjlighet till hållbara relationer, med vare sig familjehem eller den som bor i familjehemmet eller dennes familj.
Relationer och möten mellan människor är en förutsättning för att förändring ska kunna ske. Tid behövs. En tydlig och pålitlig struktur där alla inblandade vet vad de har att förvänta sig, men också vad de var och en behöver bidra med.

Det finns flera ”goda exempel” på hur att bedriva familjevård. Det ytterst märkliga är att dessa exempel inte uppmärksammas mer, inte minst av beslutande politiker. För i så fall hade det för länge sedan varit en självklarhet med tät och regelbunden handledning till familjehemmet, en egen samtalskontakt för den unge och någon som finns för den unges familj.

Låt oss sluta låtsas att det handlar om vilken metod vi använder och istället se nödvändigheten av att skapa hållbara relationer. Detta  tar som oftast tid, kräver ett engagemang och en struktur där människor tas tillvara. Men det är med råge mödan värt – för alla inblandade och inte minst ur ett samhälleligt och socialpolitiskt perspektiv.
Carina Håkansson
Verksamhetsansvarig, Familjevårdsstiftelsen