Vår stalinistiska samtid

I Några tankar till den socialdemokratiska kongressen utvecklar Mattias Hagberg jämförelser mellan 1900-talets olika politiska läror och hur de tar sig ut i vår nyliberala samtid.
”Jag har en obehaglig känsla. Jag tror att något håller på att gå fel, skriver han. (…) Jag ser ett politiskt samförstånd över blockgränsen, ett samförstånd som premierar konsumism, ekonomism och disciplinering. Jag är övertygad om att det är farligt. Det får mig, märkligt nog, att tänka på stalinismen.”
Mattias Hagberg landar i tankar om den kongressande socialdemokratin: ”… en gång var den kraft som orkade stå emot såväl stalinismen som kapitalismen. Därför att den en gång hittade en väg till frihet som var socialistisk och liberal på en och samma gång.…”
Läs hela blogginlägget här