A-kassa bara ett grundskydd

Nästan hälften av alla vuxna som får försörjningsstöd (”socialbidrag”) får det på grund av arbetslöshet, skriver Lotta Persson och Leif Söderholm från  Sveriges Socialchefer. Bara fem procent av dem som får a-kassa erhåller 80 procent i ersättning av sin senast anmälda inkomst. Det betyder att arbetslöshetsförsäkringen i praktiken inte alls fungerar som en försäkring, utan som ett grundskydd som måste kompletteras på olika sätt – den arbetslösa får ta av sina besparingar, leva av partnerns eller föräldrarnas inkomst eller uppsöka kommunens socialtjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd.
Det är dags att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och återföra det ekonomiska ansvaret för de arbetslösa till staten! skriver Lotta Persson och Leif Söderholm på Dagens Samhälle debatt.
De vill se lägre trösklar in till systemet för framför allt unga och invandrare och anpassas bättre till dagens arbetsmarknad med en stor andel tidsbegränsade anställningar. Ersättningsnivåerna måste höjas för att var och en ska ha en rimlig möjlighet att försörja sig.
Läs hela inlägget.