Om ras och vithet i det samtida Sverige

Red: Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales, Mångkulturellt Centrum
En gedigen genomgång av den rasism som präglar dagens Sverige. Den blandar vetenskapliga analyser med korta berättelser ur ”Mellanförskapet” – invandrare och adopterade med annat utseende. De vittnar om den vardagliga diskriminering och förakt som de ständigt utsätts för av oss majoritetssvenskar.

Några av forskarna tar upp mediehanteringen av Centrum mot rasisms uppmaning att bojkotta GB-glassen ”Nogger Black”. Hätskheten – för att inte säga hatet – mot centret som inte bara bloggare utan även ledarskribenter gav uttryck för bekräftar att det finns en obearbetad men påtaglig rasism. Till skillnad från gamla kolonialmakter som England och Frankrike är vi inte medvetna om att den existerar. Det är sannolikt orsaken till att segregation och diskriminering är mer frekvent och påtaglig här än i andra länder i Europa.
Jag skulle önska att politiker och journalister läste boken. Kanske skulle de bli försiktigare med att beskriva Sverige som fritt från rasism och rent av inse att de själva bär på gamla rasistiska föreställningar. /JM

» SocialPolitik ute 8 mars
» Beställ SocialPolitik nr 1/2013!

Länk till Adlibris.