Du valde Sverige, en manual till ditt nya land

Niklas Törnlund, Rolf Beckman, Litografen

Det är viktigt för nyanlända att känna till den värdegrund som råder i det svenska samhället och de drivkrafter och den samhällsutveckling som ligger bakom.

I Du valde Sverige ges en ambitiös, kortfattad och lättläst introduktion om allt från Sveriges historia, om religion och religionsfrihet, lag och rätt, jämställdhet, ekonomi, trafik och körkort, vår syn på barn resp. vuxna, kulturliv och uppmuntran till kreativitet samt grundläggande tankar kring miljö.

Jag saknar lite mer fördjupning på vissa tunga avsnitt, men i övrigt är det ett bra upplägg; boken bjuder på viktig information.

Boken är tänkt som underlag för personal på boenden som arbetar med ensamkommande flyktingar, men är intressant läsning även för andra.
Bra som diskussionsunderlag kring vår gemensamma värdegrund och demokratiutveckling. /IC

» SocialPolitik ute 8 mars
» Beställ SocialPolitik nr 1/2013!