Åldrandets gåta

Henrik Ennart, Ordfront
Vetenskapen som förlänger ditt liv är undertiteln. Och visst, är det intressant att följa forskningens mest hisnande visioner av månghundraåriga människor. Eller besöka de ”blå zooner” som hyser de allra äldsta på jorden nu levande, inspirerande pigga allihop. Lära sig hur man ska sköta sig för att våga ha deras rekord som mål.
Men jag blir samtidigt tämligen provocerad av att just Ordfront gett ut den här boken. Vetenskapen är ju också förfärande entydig kring vad som skapar ohälsa och förkortad livstid: skillnader i levnadsförhållanden, utbildning, löner – även inom ett rikt land som Sverige. Det perspektivet bara fladdrar förbi mot slutet.
Nej, vi har läst det förut – motion, hälsosam mat, sömn och frånvaro av stress. Det gäller ju att ge världens folk förutsättningar till detta också! /MW

» SocialPolitik ute 8 mars
» Beställ SocialPolitik nr 1/2013!

Länk till Adlibris.