Du är inte ensam!

 

SP 2013 1 etta_Sida_01LEDARE SocialPolitik nr 1/2013 av Maria Wallin. (Utgivning 8 mars. Beställ!)
Uppropet Onådiga luntan Berättelser från dom som ställts utanför överlämnades den 19 februari till Socialförsäkringsutredningen.
Ladda ner som pdf.
På ett möte efteråt i Solidaritetshuset i Stockholm vävdes många trådar från olika nätverk samman under devisen: Du är inte ensam! Även det följer du och är välkommen medverka i via www.socialpolitik.com och www.socialaktion.nu

Nyss ifrågasattes barnfattigdom, mera ordet än företeelsen. Antalet fattiga vuxna ökar det vet vi, många har barn – som växer upp i fattiga familjer (sid 30). Själva begreppet barnfattigdom har dock ett ”offerfokus”. På samma sätt flyttar begreppet kvinnomisshandel eller kvinnovåld blicken från grundproblematiken: Männen som slår. Så som det ser ut i ”normalfallet”.

Men det ”normala” är en dålig mall. Den kvinnofrid som regeringen påbjudit kommuner och myndigheter att efterleva, når inte alltid utanför mallen. För kvinnor i missbruk (sid 10) eller med funktionsnedsättning (sid 4). Som blir dubbelt utsatta. Särskilt i dessa evinnerliga projekttider, där bra verksamhet initieras, byggs upp, utvecklas – och läggs ner! Eller hotas vid varje nytt årsskifte.
Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting måste få regeringsuppdrag, direktiv, riktlinjer och resurser för att kvinnofrid – långsiktigt ska komma alla kvinnor – och barn till del!

Barn som utsatts för sexuella övergrepp får inte det stöd och den hjälp de behöver. Vuxna måste lära sig att se, våga ingripa, anmäla och agera. Läs om Valåkers gård med hästar, terapi och behandling för utsatta flickor (sid 14). Ny forskning som visar hur rättsväsendet behöver ta ett tydligare barnperspektiv (sid 20). Det brister i alltifrån oprofessionella polisutredningar, avsaknad av psykologiskt stöd åt barnen till nya metoder att ta emot barns berättelser – för att bättre lyckas lagföra förövare.
Avslutningsvis ett härligt reportage om det enda svenska integrerade danskompaniet Spinn (sid 40). Där olikheter är själva grunden till framgång. Plus en text ”inifrån” Hi-Hat Xpres via SocialAktion.nu (sid 45).
Och á propos begrepp: Vem är brukare? Brukare av vad? Kan brukare företräda fler än sig själv och sina egna erfarenheter? Är man brukare även om man nekas det man vill ”få bruka”? (sid 36)
Tack för att du väljer SocialPolitik! Låt den inte tystas!
Sidhänvisningarna ovan i kommande nummer av tidskriften SocialPolitik, ute 8 mars. Beställ!
Maria Wallin