SocialPolitik nr 4 2012

SocialPolitik nr 4 2012: Allas rätt till värdighet  Beställ

LEDARE  Maria Wallin skriver: Skulle vi göra uppror om hela Umeå gick i gympadojor mitt i vintern och hela Helsingborg fick stanna hemma från skolresan? Så många barn lever i fattigdom i Sverige i dag.

Det räcker inte med kaffe och mackor! Det behövs bostäder, behandling och stöd till tusentals hemlösa. Och tandvård! Hemlös tandlös värdelös.

Värna föräldrakapitalet! Barn behöver ibland omhändertas undan missbruk och bristande omsorg. Men även de biologiska föräldrarna behöver stöd och hjälp.

Regeringen har tröttnat. På gapet mellan det som kan göras och det som görs
för personer med psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Ton av sopor – köpfestens baksida. Sverige är den femte största avfallsproducenten
i Europa per capita räknat. Bli revolutionär, vägra slänga!

Pantrarna lever än! Inte minst i Biskopsgården i Göteborg. Ungdomar som verkar för upprustning av sin stadsdel. Hellre gatljus än polisens blåljus!

Behovet av kontroll växer när välfärdens utförare blir allt fler. Men vad är det vi mäter? Och vart tar visionerna vägen när reglerna tar över?

Öppen rasism i Israel. Migrantarbetare och flyktingar utan rättigheter. Hot mot människorättsaktivister.

Dessutom: Möt hedersromen Ingrid Schiöler, återupprätta Jantelagen, HBTQ kommer ut i Libanon… och mycket annat…
» Beställ SocialPolitik nr 4/2012