Vi kan sänka pensionsåldern!

En strategi för att få mera arbete utfört är att höja pensionsåldern till 75 år. Den strategin känner vi igen och även om många tycker det är jobbigt så verkar Fredrik Reinfeldt
närmast stå oemotsagd.

Det finns också andra strategier.

En föredragshållaren från KTH som jag lyssande på framförde följande

  • Svenska högskolestuderande är äldre än andra i Europa när de är klara. Detta beror inte i första hand på att det är fler vuxenstuderande utan på att våra system med två terminer och långt sommarlov förlänger studietiden med ca 1 år. Därmed minskar den tid man bidrar till samhället genom arbete. Varför kan man inte förlänga studieåret till elva månader?
  • Man kan ta bort en semestervecka – men det är inte så klokt i ett barnperspektiv?
  • Den största vinsten får man dock om samhället satsar på skolgången för de 15 procent av ungdomarna som idag är drop-outs De får möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande komma in i arbete och betala skatt.
  • Ju fortare invandrare kommer i arbete, desto mer vinner samhället. Invandrare kräver ju nästan ingen investering, jämfört med infödda, för vilka samhället haft stora kostnader för förskola, skola mm.

Ja, sammantaget skulle vi kunna sänka pensionsåldern! Men då krävs det satsningar på dem som hamnat utanför, då krävs ett jämlikt samhälle utan en reservarmé av arbetslösa. Varför är det så svårt att få gehör för en sådan politik?