Religion eller inte i skolan?

Nu är det jul igen! Skolverket ger sitt årliga klartecken till att skolavslutningar ’kan ske i kyrkan om de utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, psalmer, välsignelse eller trosbekännelse’. Så som Skolverket sagt i flera år redan.

Men vad säger kyrkan? Som bestämmer om kyrkans lokaler? I den församling vi bor saknar skolan en tillräckligt stor lokal för att samla alla elever och all personal, för att inte tala om föräldrar och resten av släkten. Samtidigt som kyrkan står tom på t ex julavslutningen. Men prästen tillåter inte samling i kyrkan – med mindre än att han får delta i ceremonin med både bön och psalm. Sommaravslutningen sker – oavsett väder – på skolgården med obegränsat utrymme för alla. Men julavslutningen håller varje klass i sitt eget klassrum.

Troligen är det likadant i många andra delar av landet…? Och kommer att så förbli, när Skolverket ånyo fastslår regler de inte kan råda över i striden kring tomte eller Jesusbarn. Och kyrkan fortsätter förlora folk från krubbor till köplador. Men det kanske är gott så. I en konfessionslös skola.
Om den nu bara vore så…

Om inte samma överhet med den andra handen gav statligt stöd till religiösa friskolor!

Maria Wallin
Bild: Bibbie Friman