Nya värderingar tar över


SocialPolitik nr 3 2012 Teater Power

LEDARE Socialpolitik 3 2012 Maria Wallin: Paradigmskifte kallas det, när hela tankemönster byts ut. Det vi är mitt inne i. Från ett samhällsbygge med en grundsyn att även de missgynnade ska kunna ha ett drägligt liv, kunna berikas av kultur, delta i samhällsliv och debatt. Att även mindre bemedlade barn ska kunna leva nästan som andra barn. En strävan efter större, inte mindre, jämlikhet och jämställdhet. Till kraftigt ökande klassklyftor, en elit som blir än rikare och så kallat okvalificerade har flera lågavlönade jobb för att gå runt. Av barn som växer upp i helt olika världar, under helt olika villkor.

Tidigare kunde man tänka att det var av misstag, konsekvenser av politiska beslut man inte förutsett. I dag ser vi att det är en mycket medveten omdaning av det svenska samhället i grunden. Om en förändrad syn, förändrade värderingar. Individualismen är självklar. Klassamhället är tillbaka, där folk ska veta sin plats. Där bistånd till resursstarka kallas avdrag och till de fattiga bidrag. Fast de tas ur samma gemensamt inbetalda skattemedel.

Vi ser också samhällets nedmontering. Från gemensamt projekt för att åstadkomma mesta möjliga välfärd till flest möjliga. Till en administratör utan själ och hjärta. Är det detta den alltmer välmående medelklassen vill? Eller fattar vi bara inte vårt eget bästa? I Jämlikhetsanden lärde vi att alla förlorar på ökande klyftor: större ohälsa, lägre bildning, mera missbruk och kriminalitet, etc.

Socialpolitik nr 3 handlar också om teaterns kraft för såväl gamla kroniker som barn och ungdom. Om vetenskap och kulturellt skapande i en fransk grundskola och i svenska förskolor. Visst har vi råd med en bra äldreomsorg! Det är inte vårt fel att jorden föröds! Kommunen bryter mot lagen när Linus inte får hjälp.

Följ Arvsfondsprojektet SocialAktion som bjuder in studenter, brukare, yrkesverksamma och aktiva inom brukar/funktionshinderrörelsen till nya studiecirklar i höst i skrivande, webb-publicering och retorik. Se www.socialaktion.nu
Tack för att du prenumererar! Du bidrar till att ännu en kritisk röst inte går att tysta.

Beställ SocialPolitik nr 3 2012
Maria Wallin
redaktör SocialPolitik