Aldrig har så många dött av sitt missbruk

I fjol dog 487 personer med olika typer av droger i kroppen. Den högsta siffran någonsin. Det är fler än en person om dagen. Och fler än som dör i trafiken.

Björn Jonsson, narkotikaforskare vid Malmö högskola anser att man i Sverige har en väldigt fördömande syn på narkomaner, vilket genomsyrar vården och  leder till att missbrukare blir utan den vård och behandling de behöver.

– I avsaknad av kunskap hänfaller vi till att moralisera över patienterna istället, säger han till SVT.  När de visar symptom på den problematik som de sökt för, då stänger vi av dem.

För 1,5 år sedan lämnades missbruksutredningen till regeringen. I utredningen beskrivs svensk missbruksvård som misslyckad. Utredaren Gerhard Larsson delar Björn Jonssons bild av den moraliserande hållningen inom vården.

– Metadon räddar liv men man minskar tillgången, sade Hillevi Larsson (S), i Agenda-debatten om narkotikapolitiken med folkhälsominister Maria Larsson (KD).

– Det finns vetenskapligt belagd behandling som vi vet fungerar, sade Hillevi Larsson och lyfte särskilt fram behandling med metadon, ett narkotikaklassat läkemedel som skrivs ut av läkare till missbrukare som är under behandling.

– Dödligheten minskar, hälsan blir bättre. Det är färre som begår brott eller prostituerar sig. Man kan ha bostad, familj och jobb, sade Hillevi Larsson.

Läs intervju med Gerhard Larsson i SocialPolitik nr 1/2011, när han just lämnat Missbruksutredningen till regeringen. Han ville se mera respekt gentemot individen och mindre tvång inom missbruksvården.

Läs mera på STV.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , eller annat intressant.