För och emot bemanningsföretag

Inhyrd personal riskerar att få sämre utvecklingsmöjligheter samt en hög otrygghet i sitt arbete. Dessutom kan inhyrning, tvärtemot intentionerna, minska flexibiliteten i organisationer. Det visar avhandlingen Inhyrningens logik av Hannes Kantelius från Göteborgs universitet.

Idag arbetar ungefär 1,4 procent av alla anställda i Sverige inom bemanningsbranschen, som vuxit i finanskrisens spår. Diskussionen kring branschen handlar oftast om relationen mellan uthyrd personal och bemanningsföretaget. Men Hannes Kantelius studie visar att det är minst lika viktigt att uppmärksamma kundföretagens inhyrningsstrategier.
– Syftet med att hyra in personal är oftast att skapa flexibilitet. Men om inhyrningsstrategin inte är anpassad utifrån exempelvis kompetenskrav och upplärningstid, kan inhyrning istället leda till en oförutsedd inflexibilitet, säger Hannes Kantelius.
Avhandlingen kan laddas ned på: http://hdl.handle.net/2077/29134