Angående stadsarkitekt Björn Siesjös uttalande i GP den 27 maj

Ett öppet brev till Kommunstyrelsen i Göteborg från Lisbet Karlsdotter, Ombudsman för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

Hej Anneli och övriga i Kommunstyrelsen och i berörda nämnder!

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben, som är en förening som arbetar med rättvisefrågor för barn och unga med rörelsehinder, har frågor till er angående en kommuntjänstemans uttalande i Göteborgs-Posten den 27 maj.

Den 27 maj hade Göteborgs-Posten en stor artikel som hette En stad för alla, där stadsarkitekt Björn Siesjö uttalade sig om ny- och ombyggnationen av delar av Göteborgs stad:

”Hundra procent tillgängligt för rörelsehindrade är … talibanism och ger minskad rörlighet för unga och obemedlade”.

Björn berättar om hur han med några pennstreck kan halvera kostnaderna för byggnationen i Gullbergsvass genom att ”slakta tre heliga kor”: tillgänglighet, parkeringsplatser och åtgärder mot buller.

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben ställer nu frågan till er styrande i Göteborgs kommun vad ni anser om stadsarkitektens uttalande och hur kommer ni att följa upp det? Det är en stadstjänsteman som meddelar att han är villig att bryta mot lagen och försätter sig därigenom i en mycket svår situation gentemot de byggherrar som skall utföra de byggnationer som han är satt att övervaka för att få dem att bygga tillgängligt. Vi tycker inte att det ett lämpligt agerande av en stadstjänsteman som har en nyckelposition när det gäller tillgänglighet i Göteborgs stad att jämföra tillgänglighet med talibanism, utan det är snarare osedvanligt korkat. Sedan måste också ju frågan ställas: vad har stadsarkitekten fått för anvisningar gällande Göteborgs kommun arbete med att göra vår stad tillgänglig? Man skulle ju rent av kunna tro att ni inte bara struntar i det utan aktivt motarbetar tillgänglighet.

Något som fick oss att bli ännu mer förundrade över stadsarkitektens uttalande är vetskapen att regeringen kommer inom kort behandla lagförslaget om att otillgänglighet är diskriminerande. Att denna fråga är i tunneln, måste en tjänsteman inom ansvarsområdet stadsbyggnation var medveten om och ha beredskap inför. Dessutom borde en stadsarkitekt inse att personer med behov av tillgänglighet ofta tillhör just de obemedlade och att många av dem är unga med tanke på att vi är en storstad och har ett av riksgymnasierna här. I tillgänglighet ligger också möjligheten att kunna ta sig fram med bil och att då plocka bort möjlighet till parkeringsplatser och att hänvisa till att man kan cykla, är ytterligare ett häpnadsväckande uttalande av Björn Siesjö. Vi anser att Björn Siesjö genom sitt agerande har förverkar sin tjänst som stadsarkitekt.

Då det redan borde vara känt hos politiker och tjänstemän hur viktig tillgänglighet är för många av stadens innevånare, tar jag inte upp plats här om detta utan hänvisar till Göteborgs egen handikapplan Synvändan och er websida om mänskliga rättigheter och en tillgänglig stad för alla, länkar finns nedan. Likadant när det gäller vilka lagar som reglerar tillgängligheten, läs länken till Handisam.

Lisbet Karlsdotter
Ombudsman
Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben

Länkar jag hänvisar till:
Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens blogginlägg.
Länk till del av GP-artikeln med Björn Siesjö.
Göteborgs stads handikapplan Synvändan. (pdf-fil)
Göteborgs stads webplats om Mänskliga rättigheter.
Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning, om tillgänglighet.
Full delaktighet.nu om Arbetsmarknadsutskottet kräver att regeringen lägger lagförslag om att otillgänglighet är diskriminering.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller annat intressant.