11 300 hemlösa med barn

Endast fyra av tio kommuner har idag rutiner för att förebygga vräkning av barnfamiljer. Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet.
I maj 2011 var omkring 34 000 personer hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden, enligt Socialstyrelsens kartläggning. Runt 11 300 av dem hade barn upp till 18 år.

– Säkerställda rutiner är en viktig förutsättning för att kommunerna ska kunna agera aktivt och snabbt vid en första signal om att en barnfamilj riskerar att bli avhyst från sin bostad. Det kan handla om att ha ett bestämt arbetssätt när familjen till exempel inte har betalat hyran i tid, säger Annika Remaeus, utredare på Socialstyrelsen.

Läs vidare, länk till Socialstyrelsen:
Öppna jämförelser av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , eller annat intressant.