Kulan som kommer av Brian Turner

Kulan som kommer
Brian Turner
Oppenheim förlag

Vi är övergödda med krigsreportage. Kan något nytt tillföras beskrivningarna av det omänskliga kriget och det ohyggliga lidandet i Irak? Kan det ske i poesi?

Brian Turner kan. Han har varit soldat och befäl i kriget. Kanske skapar just diktformen en sådan kontrast att lidandet, kriget och de känslor det väcker blir ännu mer påtagliga. De komprimerade bilderna, växlingarna mellan soldaten i pansarvagnen, de döende på fältsjukhuset, de söndersprängda offren för en självmordsbombare och ögonblick av stillhet i hettan skapar en nästan fysisk närhet.

Fasansfullt men ändå finkänsligt.

/JM

Länk till boken och Adlibris