”Staten bör ta över ansvaret!”

Familjehemmens riksförbund slår nu larm. Det är ont om familjehem och i många kommuner står barn i kö, och även mera tveksamma hem accepteras.

– Det har blivit en ond cirkel. Man har svårt att hitta familjehem och vågar inte ställa krav på de som anmäler sitt intresse, för då är man rädd att de kanske ska försvinna, säger ordföranden i Familjehemmens Riksförbund, Telle Söderberg, till Ekot och föreslår att staten ska ta över ansvaret.

Många tusen barn och unga lever i familjehem, när de biologiska föräldrarna brister i omsorg på grund av exempelvis missbruk eller psykisk ohälsa. Socialstyrelsen har gång på gång påtalat brister i hur familjehem sköts. Barn och äldreminister Maria Larsson säger till Ekot att hon inte tror på att frånta kommunerna ansvaret för att hitta och bedöma lämpligheten hos familjehem. Hon tycker dock det är bättre att kommunerna direkt söker familjehem istället för att gå via privata bolag som många gör i dag.

– Jag tror att det allra bästa sättet är att socialtjänsten gör rekryteringen från början. Då kan man etablera ett gott förhållande där man skapar tillit mellan socialtjänsten och familjehemmet, säger barn- och äldreministern.

I nyhetsinslaget berättar Maria Johansson, som många år jobbat för ett privat bolag som tagit fram femiljehem till kommunerna, att vinstkravet inom bolaget ofta gjorde att man släppte igenom hem som inte borde godkänts som familjehem.

Läs vidareSveriges Radios hemsida.

Bloggat om familjehem:
Sirpa Hotti – * DU behövs. Du är viktig och värdefull.
Eva-Britt Dahlström – Naiva socialtjänstshandläggare kränker familjehemsplacerde barn!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , eller annat intressant.