Ledare – SocialPolitik nr 3/2011

 

LEDARE: Makten över min vardag
LSS skakas i sina grundvalar /Maria Wallin, redaktör

Den svenska regeringen talar sig varm om sänkt restaurangmoms. Det infördes i Finland och har nu utvärderats: bara en tredjedel av skattepengarna gick till nya jobb, resten till restaurangernas vinster. Kostnaden här beräknas till 650 000 kronor per varje nytt arbetstillfälle (Ekot 2011-09-07).

Samtidigt minskar regeringen via försäkringskassan och Socialstyrelsen utrymmet för jobb och försörjning med hjälp av LSS, lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Läs om de hårdare reglerna, som för tankarna till tidsstudiemän à la Kafka eller Momo (sid 14–19 med Stefan deVylders analys på sid 20). I den lagstadgade rätten till personlig assistans ingår egenmaktmakt – att bestämma över min egen vardag – solidaritet och arbetstillfällen i en konstruktiv allians som vi måste slå vakt om!

 Politiker och finansmän tjatar om tillväxt. Men hur ska en ständigt växande världsekonomi rymmas på en planet vars ekologiska gränser redan passerats? Finns alternativ? (sid 6)
Om pekpinnar inom barnkulturen. Om osynliga barn i domstolsförhandlingar, osynliga i konsten. Men synliga i Egyptens storstäder – på gatan.

Vi konstaterar också att vetenskapliga belägg saknas för att privatiseringarna inom förskola, skola, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, arbetsmarknadspolitik och insatser för äldre och funktionshindrade har lett till förbättringar. Det är SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, som genomfört en vetenskaplig studie som visar att varken kvaliteten eller effektiviteten har ökat av konkurrensen. ”… det är oacceptabelt att 20 år har gått utan att privatiseringspolitiken utvärderats” (…) det råder ”en anmärkningsvärd brist på vetenskapligt baserad kunskap” om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn, skriver SNS på DN Debatt 2011-09-07.

Behöver jag påminna: Det räcker inte att tycka att SocialPolitik är bra och viktig. Du måste visa det. Prenumerera!

Hjälp oss värva nya läsare/prenumeranter!

Ha en bra höst!
Maria Wallin