Nya siffror över ökade klyftor

Försörjningsstödet har ökat med 30 procent på två och ett halvt år. Den största ökningen är hos ensamstående kvinnor med barn och ensamstående kvinnor utan barn.

Det skriver Lotta Persson, ordförande, Föreningen Sveriges Socialchefer och Christin Johansson, ordförande i akademikerförbundet SSR, på Dagens Samhälles debattsida och fortsätter:
I Sandviken ökar behovet av försörjningsstöd. I Helsingborg får 3 000 personer stöd för att klara vardagens utgifter som mat och bostad. I Ockelbo har försörjningsstödet ökat med 30 procent de första fyra månaderna 2011. I Karlskoga, i Perstorp, i Hofors…
En alltför stor grupp av de arbetslösa är unga och unga familjer. I välfärdslandet Sverige fortsätter skillnaden att öka mellan de rikaste barnfamiljerna och de fattigaste. Bland barn med ensamstående föräldrar är fattigdomen tre gånger så hög än i familjer med två vuxna. Nästan vartannat barn i invandrarfamiljer lever i fattigdom mot tre procent av dem med svenskfödda föräldrar, skriver de och hänvisar bl a till den forskning professor Tapio Salonen presenterade i förra SocialPolitik.

Lotta Persson och Christin Johansson efterlyser en reaktion hos ansvariga politiker på alla dessa larmsignaler från praktik och forskning. För hittills bara tystnad!
Det är bara att instämma. Klyftorna ökar vilket perspektiv man än väljer: män–kvinnor, de med arbete–arbetslösa, gammal– ung/barn, infödda svenskar–personer med rötter i andra länder, utan resp. med funktionshinder. Är det verkligen den utvecklingen vi vill se?
Maria Wallin
redaktör SocialPolitik

Bild; Bibbie Friman