Repressiv svensk narkotikapolitik

”Sverige behöver en mer kunskapsbaserad och seriös narkotikadebatt. En sådan kommer dock knappast att komma till stånd utan kunniga och engagerade politiker. När det gäller de borgerliga partierna hyser vi inga större förhoppningar om bättring. Men de rödgröna borde verkligen kunna prestera bättre. Hittills är det bara Vänsterpartiet som börjat utveckla moderna narkotikapolitiska förslag.”

skriver Björn Fries, tidigare narkotikasamordnare, socialdemokratisk debattör
och Björn Johnson, statsvetare och docent i socialt arbete, Malmö högskola
i ett inläg på Dagens Arena.

Läs också inläggen från i somras på Aftonbladet debatt.