Skatt blir privat förtjänst

Pengar till vård och skola blir till privata vinster

De 15 största privata aktörerna inom vården och skolan gjorde en vinst på över två miljarder kronor på svenska skattemedel förra året. Det visar en granskning som publiceras i nästa nummer av Dagens ETC.
Två miljarder motsvarar lönekostnaden för cirka 5 000 heltidsanställda sjuksköterskor.
Det är de stora vård- och skolkoncernerna som expanderar mest när välfärden privatiseras. Koncentrationen ökar, liksom lönsamheten.

Läs mera i Dagens ETC