Rättspoesi

Mannen har hatten, en diktbok av Ingela Svensson, åklagare i Halmstad.
I diktform  reflekterar  förf. över de människor hon möter i sitt arbete. Vi citerar en av dikterna:

Konsekvensanalys

Konsekvensanalys
var inte hennes grej
hon hade därmed
fött åtta barn
inget av dem
hade hon hand om

hon sa att mannen
inte slog henne
när vi på förekommen anledning
ställde den frågan
men barnen sa samstämmigt

att han brukade sparka henne

och kalla henne hora

inför andra
och det kanske räckte

den som förstått
att hon saknar värde
beter sig följdriktigt

hennes tänder var iallafall
inte kvar i hennes mun

huder var grå och
stramt rynkig
hon satt ihopkrupen
som ett räddhågset barn
svarade trotsigt

och grät
om vartannat
ordet sorg
saknar betydelse
när det har blivit ett
naturligt tillstånd

hon var inte där
inte i samma värld
som vi som frågade

för att förstå hennes svar
måste man
se att skillnaden
mellan dessa verkligheter
är en avgrund

och känslor
saknar namn

i hennes värld
är sorg
normaltillstånd

hönorna dog
en efter en
ingen av dem
kan förklara det

barnen skulle ju
mata dem

men dom tog ju barnen

och hönsen dog
de dog på det hela taget
naturlig död
utan mat och vatten

vi frågar efter
ansvar

– Hur menar du?

Mannenharhatten liten

Ur Mannen har hatten

– Rättspoesi –

av Ingela Svensson

Tusculum förlag 2010.