Fattigdom som jippo?

Mediefokus på fattigdom i Europa
är rubriken på ett mail från Europeiska temaåret 2010 – Stoppa fattigdomen nu!

”Inom ramen för Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning 2010 lanserar Europeiska kommissionen idag en tävling för journalister som rapporterar om frågor som rör Europaårets teman. Tävlingen är öppen för journalister som arbetar för tryckta medier och webbmedier samt för radio- och tv-journalister. De reportage som är mest originella och har störst nyhetsvärde kommer att prisbelönas såväl på nationell nivå (800 euro) som på EU-nivå (4 500, 3 000 och 2 000 euro). Vinnarna kommer att tillkännages vid en ceremoni i Bryssel den 17 december 2010.”

SocialPolitik nr 2 – ute i maj – återvänder till tema fattigdom. Orginellt? Tja… döm själva. Om polarisering bland arbetslösa, fattiga ensamstående med barn, och om hur hälsa och ohälsa hänger samman med inkomstklyftorna… de ökande.
SocialPolitik tävlar inte i fattigdomsbeskrivning. Berättar mera hur det är. Gång på gång.
Och konstaterar att förfärande lite händer mellan varven.

Maria Wallin
redaktör

Beställ SocialPolitik