Regeringen sviker

Inför valet 2006 lovade moderaterna i ett pressmeddelande att om alliansen kom till makten skulle Hjälplinjens anslag fördubblas. Så skedde inte.

I höst har vi uppvaktat politikerna för att informera om vår verksamhet och att behovet av Hjälplinjen är stort. Träffarna resulterade i att oppositionen – denna gång socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet – föreslagit fördubblat anslag till Hjälplinjen 2010, det är vi glada för.

Vi är däremot inte glada över det besked socialminister Göran Hägglund i dagarna lämnat, att regeringen inte kommer att utöka vårt anslag för 2010. Det innebär att vi blir tvungna att skära i verksamheten, vi kommer inte ha möjlighet att ta emot lika många samtal 2010 som detta år. Redan idag ringer det många fler än vi kan ta emot.

Vår verksamhet är förebyggande och samhällsekonomisk. Samtal leder ofta till att människor tar tag i sina problem i ett tidigt skede. Vi vet också att många samtal till Hjälplinjen räddar liv! Mer än 400 med självmordstankar ringer årligen  till Hjälplinjen.

Givetvis är det svårt att mäta mänskligt lidande och sorg i kronor och ören. Men faktum är ändå att ett fördubblat stöd till Hjälplinjen skulle innebära en totalkostnad för samhället på 10 miljoner kronor per år. Enligt Räddningsverkets uträkningar är det mindre än vad ett självmord kostar samhället.

Hur tänker regeringen när de inte satsar på en fungerande befintlig verksamhet som snabbt och effektivt kan ge stöd till fler?

Katarina Tjust Häggström
verksamhetschef Hjälplinjen

Hur gick det?
Vid jul 2009 fick Hjälplinjen muntligt besked om 5 miljoner i bidrag för 2010 och ett skriftligt beslut om summan innan årsskiftet.
Man har ansökt om förnyat stöd även för 2011. Någon permanent eller långsiktig lösning har man inte fått några utfästelser om.