Diskriminerade inom EU

Romer och personer med afrikanskt ursprung är de grupper inom EU som oftast utsätts för diskriminering i vardagslivet. Det visar EU:s byrå för mänskliga rättigheter i en ny undersökning.

82% av personer som diskriminerats har inte gjort någon anmälan. Många känner inte till sina rättigheter, t ex vet inte 59% av tillfrågade muslimer att det finns lagar som förbjuder diskriminering i arbetslivet. I Sverige intervjuades personer med somaliskt och irakiskt ursprung. 33% av somalierna och 10% av irakierna i Sverige har upplevt sig diskriminerade det senaste året.

”EU-MIDIS”, som undersökningen kallas, är den största EU-omfattande studien i sitt slag. Intervjuerna gjordes 2008 och gäller händelser de föregående tolv månaderna. Här rapporteras om invandrares och etniska minoritetsgruppers upplevelser av diskriminering och trakasserier i vardagen – t.ex. när det gäller bostad, arbete, handla i affärer eller att gå på restaurang.

Läs mera om undersökningen här.