Ingen tidskriftsslakt

Relaterat

Det blir ingen tidskriftsslakt. Inte ens för de tidskrifter som är ofina nog att ha en bredare definition av kulturbegreppet än kulturdepartementet, skriver Göteborgs Postens kulturchef Gabriel Byström.

Den 14 december klubbar riksdagen riktlinjerna för en ny svensk kulturpolitik. Då fattas det formella beslut som innebär att kulturpropositionen omsätts i praktisk politik. Och alla tidskriftsredaktörer och kulturskribenter som tänkt bråka och bete sig i kammaren under voteringen kan redan nu packa ned sina megafoner.

Bakgrunden är följande. I den kulturproposition som blev offentlig i samband med höstbudgeten fanns en passus som gick ut på att regeringen ville förändra villkoren för tidskriftsstödet. Kulturbegreppet borde smalnas av och de tidskrifter som sysslade med bredare samhällsdiskussion skulle därmed diskvalificeras. En åtgärd som snabbt och effektivt skulle tysta åtskilliga av landets mest intressanta röster. Även om många av de aktuella tidskrifterna inte har särskilt stora upplagor lyckas de påfallande ofta sätta agendan för ett större offentligt samtal. Därmed spelar de en allt annat än marginell roll för den debatt som varje upplyst, demokratiskt samhälle är beroende av.

Två faktorer gör att propositionens grundförslag förändras och skrivningen om tidskrifterna mildras. Dels det kraftiga yttre trycket. På departementet, vars talang att förutse omvärldens reaktioner sällan imponerat, kom det stora motståndet mot förslaget som en fullständig överraskning. Och en förbaskad och ihärdig hord av redaktörer som blivit arbetslösa lagom till valet är knappast ett drömläge.

Dels den dåliga interna förankringen. Det är ingen hemlighet att åtskilliga allianspolitiker tyckte att förslaget var kopiöst korkat. Att departementet dessutom låtit bli att meddela flera centrala allianspolitiker om kursändringen gjorde saken än värre.

Så vad händer? Just nu sitter kulturutskottet och skriver ett betänkande angående kulturpropositionen. En person med mycket god insikt i arbetet säger att majoriteten i utskottet kommer att ”landa på en annan skrivning” vad gäller tidskrifterna. Bakläxa alltså, även från de egna ledamöterna. ”Man ska tolka det som en signal från riksdagen till regeringen vad utskottet tycker att regeringen ska skriva. Då förväntas det att det blir så”, säger samma person.

Någon form av förtydligande blir det möjligen, dock kommer det även fortsättningsvis att bli Kulturrådet som får tolkningsföreträde när begreppet kultur ska definieras. Därmed skulle även frågan om tidskrifterna vara tillbaka på ruta ett. Och ännu ett kapitel i regeringens dystra mediepolitik vara avverkat.

Gabriel Byström031-62 46 40[email protected]