Rädda kulturtidskrifterna!

Upprop till kulturtidskrifternas försvar.

Regeringen vill i kulturpropositionen Tid för kultur smalna av det nu breda kulturtidskriftsbegreppet och i framtiden bara stödja tidskrifter med »kulturell debatt samt analys och presentation inom de skilda konstarternas områden.«
Förslaget är inte bara ett rejält hot mot många av de tidskrifter som idag får kulturtidskriftsstöd utan även ett hot mot en viktig del av det offentliga samtalet. Sverige behöver tidskrifter som sysslar med en djupare bevakning av angelägna samhällsfrågor.

SocialPolitik är bara en av de tidskrifter som allvarligt hotas av ett smalare kulturbegrepp. Pockettidningen R, I&M Invandrare och minoriteter, Bang, Arena, Mana är andra som inte specifikt bevakar teater, film, musik och konst och därigenom – mitt under ett valår – kan tystna.
När samhällsdebatten, fördjupningar och nya perspektiv behövs mer än nånsin – i ett alltmer slimmat mediebrus. Röster med underifrånperspektiv måste få behålla sina vägar ut i offentligheten!

Underteckna uppropet!
Maria Wallin
redaktör SocialPolitik