Bättre vård till traffickingoffer

De nordiska och baltiska länderna arbetar aktivt för att stoppa människohandeln. I år startar ett nordiskt-baltiskt samarbetsprojekt för att förbättra tillgång till vård för dess offer, i Norden och hemländerna, så kallad ”safe return”.

Projektet ”Nordic-Baltic knowledge overview and action plan for removing obstacles for health care acces in sexual trafficking” finansieras av Nordiska ministerrådet. Arbetet leds från NHV och koordineras via Centre Marta i Riga. Det inleds i Göteborg i oktober. En kartläggning av hinder ska i ett fortsatt arbete leda fram till en handlingsplan. WHO, universitet och obundna organisationer (NGO), kommer att delta i ett första expertmöte.
Kontaktperson Max Petzold, NHV -46-31-69 39 70