Okunskap om kognitiva hjälpmedel

Politiker, beslutsfattare och chefer inom socialförvaltningen har vaga kunskaper om hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning.
74 procent av våra politiska beslutsfattare har begränsad kunskap om kognitiva hjälpmedel och hela 33 procent, alltså mer än en tredjedel av våra politiker känner inte alls till kognitiva hjälpmedel. Detsamma gäller för 13 procent av cheferna inom socialförvaltningen.
Det visar en undersökning som Hjälpmedelsinstitutet har låtit NovusOpinion göra inom ramen för projektet Hjälpmedel i fokus – för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Trots att bra och fungerande hjälpmedel finns som ökar gruppens livskvalitét och delaktighet i samhället, är det i nuläget få som får tillgång till dem. En av anledningarna anser Hjälpmedelsinstitutet är denna okunskap.