Man och chef = sant

I Sverige är bara 22 procent av cheferna i privata företag kvinnor. Samma andel som 2007. Det gör att Sverige halkar ner från plats 14 till plats 24.

Filipinerna ligger bäst till med 47% kvinnliga företagschefer, Ryssland på andra plats med 42% följt av Thailand på 38% av 34 granskade länder (hela listan).
I Stockholm har kvinnor 30% av platserna i ledningsgruppen. I Göteborg är motsvarande siffra 23% och i Malmö 22% – samma som rikssnittet. Utanför de tre storstäderna har kvinnorna bara 17% av platserna i ledningsgruppen.

Av de 400 undersökta företagen har åtta procent en kvinna som VD. I Stockholm är den siffran 20% och i Göteborg två procent. 30% av de intervjuade företagen har en kvinnlig CFO (ekonomichef) – det vanligaste toppjobbet för kvinnor i undersökningen.
Sju procent av marknadscheferna är kvinnor, fem procent försäljningschef. 
    

Undersökningen har gjorts under oktober-november 2008 med 7200 företagsledare till privatägda företag i 36 länder. I Sverige har 400 medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats. Undersökningen genomförs av Experian Business Strategies Limited. 

Undersökningen startade ursprungligen 1992, då med europeiskt fokus, men är sedan 2003 global.

Grant Thornton är ett revisions- och konsultföretaget inriktat mot ägarledda företag.