Dodillets avhandling anmäld

Sven-Axel Månsson och Jenny Westerstrand anmäler nu Suanne Dodillets avhandling Är sex arbete? för oredlighet i forskning.

Läs hela anmälan här.
Läs hela debatten på SocialPolitiks hemsida här.

Göteborgs universitet avvisar anmälan i sitt ställningstagande.