Dodillets förvanskar fakta

Avhandlingen Är sex arbete?
borde inte ha blivit godkänd

av Sven-Axel Månsson

– Susanne Dodillet förvanskar och vantolkar uppgifter, rycker dem ur sitt sammanhang
i syfte att driva sin egen tes: prostitution bör ses som ett arbete som andra.
Professorn i socialt arbete vid Malmö högskola Sven-Axel Månsson går i tidskriften SocialPolitiks nätupplaga till häftig kritik mot Dodillets ”doktorsavhandling”.

– Dodillet får naturligtvis ha vilken uppfattning hon vill om prostitutionens samhälleliga och mänskliga värde och nytta; debatten är fri. Men det är när hon försöker göra vetenskap av sin personliga uppfattning som det hela havererar, skriver Månsson.
– På forskare måste man kunna ställa större krav än på debattörer vad gäller noggrannhet och trovärdighet. Och faktum är att för att driva hem sina teser anser sig Dodillet uppenbarligen tvungen att förvanska verkligheten.
– Hur har Susanne Dodillets ”doktorsavhandling” Är sex arbete? kunnat godkännas som forskning vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet? Att man vågar? Är man inte rädd om sitt rykte?

Sven-Axel Månsson har själv både arbetat med och forskat kring prostitution. Bland annat i Malmöprojektet, det första sociala projektet i Sverige som under åren 1977-1981 arbetade med att hjälpa prostituerade bort från könshandeln. Ur just Månssons bok om Malmöprojektet plockar Dodillet citat, som hon stuvar om efter behov, vilket Månsson ger flera anmärkningsvärda exempel på i sin artikel.

– Många forskningsprojekt inom samhällsvetenskap och humaniora tar sin utgångspunkt i forskarens samhällspolitiska engagemang. Det är ganska naturligt, men det betyder inte att forskningsarbetet får bedrivas hur som helst. Tolkningar och slutsatser skall ha sin grund i en tillförlitlig och professionell hantering av källorna. Susanne Dodillets avhandling Är sex arbete? har avgörande brister på den punkten. 
– Dodillet avslutar sin bok med ett förslag till ny prostitutionspolitik. Jag kan inte se att hon hade behövt 600 sidor ”doktorsavhandling” för att komma fram till vad som står i det debattinlägget, skriver Månsson.

Läs hela artikeln här – inklusive kommentarer länst ner på sidan.