Föräldrar tar inte ut bidrag

1 miljard till godo

Svenska föräldrar tar inte ut alla sina föräldrapenningdagar.
Totalt gäller det föräldrar till nästan 85 000 barn.

Under 2007 frös drygt 3,6 miljoner dagar med föräldrapenning inne. Om alla dessa dagar skulle ha ersatts med genomsnittet (455,7 kronor per dag för 2007) blir slutsumman närmare 1,7 miljarder i ej utbetald föräldrapenning. 

MEN nu backar försäkringskassan och sänker summan till uppskattningsvis 1 miljard.
Dels kan det handla om genomsnittsersättning för fler KVINNOR och då blir summan lägre (!).
Dels kan det röra sig om fler dagar med lägsta nivå än i den ursprungliga beräkningen.

Här finns det första Exceldokumentet frysta-fp-dagar-2007.  
Dock kvarstår faktum:
Föräldrar till cirka 2 000 barn tog inte ut någon föräldrapenning alls förra året. Vanligast är dock att tiden rinner ut för de sista 100-talet föräldrapenningdagarna. Det gäller närmare 60 000 barn. 

Källa:
Försäkringskassan
Försäkringsutveckling, verksamhetsområde
informationsförsörjning, statistisk analys