SocialPolitik nr 3 /08

Slut på fri sex

Jakten på Metoden
Lycke hade anorexi. KBT, behandlingsmetoden på modet, lärde henne äta igen. Men grundläggande bot fick hon söka på egen hand. Samt betala ur egen kassa.

Mer än 4000 gömda barn
Barn till mödrar med skyddad identitet, på flykt undan
en våldsam man/far. Barn i behov av trygghet och ro och ett     samhälle som tar deras perspektiv.
Vi har bytt efternamn också. Jag måste lära mig det,
men jag säger fel ibland.”

Familjehem får godkänt
En unik studie efter 25 år visar att för de flesta fosterbarn gick det bra. Bäst för dem som haft kontinuitet, kunnat känna tillhörighet till fosterfamiljen.
Samt haft en fungerande skolgång.

Ta hiv på allvar!
Kondom är inte Den Heliga Graal, dundrar överläkare Moberg på Venhälsan i Stockholm. Unga får inte korrekt information. Homosexuella vilseleds.  Och prestige kring striden om rena sprutor gör att narkomaner smittas i onödan.

Reformera hela den sociala barnavården!
Vi behöver tänka nytt. Lägga mer ansvar för stöd och hjälp i skola och förskola. Låta socialtjänsten koncentrera sig på barn som behöver skydd. Få gemensamma och tydliga mål, lokala barnskyddskommittéer och bättre statistik. Enskilda ärenden skall hanteras av experter – inte av politiker. Om vi menar allvar med ambitionen att värna barn som fal illa.

Beställ SocialPolitik nr 3 online eller via mail.