4000 gömda barn

Mer än 4000 svenska barn lever gömda
oftast på flykt från en våldsam far 

2007 levde 11 047 personer i Sverige med skyddade personuppgifter. Av dem var 4 154 under 18 år, framgår av SocialPolitiks nya nummer. 

De flesta som beviljas skyddad identitet är  kvinnor som hotas av en man de tidigare haft en relation med. Om kvinnan har barn omfattas även de av skyddet. 

En hemlig uppväxt får konsekvenser för barnen – otrygghet, rädslor, uppbrott, splittrad skolgång, osäker identitetsutveckling.

Artikelförfattaren Katarina Weinehall, forskare vid Umeå universitet, nämner också mardrömmar, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter bland barnen. Det ständigt överhängande hotet och rädslan för att fadern/mannen ska hitta dem gör att de alltid är på sin vakt, ständigt på helspänn. De har smärtor i kroppen, magont och huvudvärk. 

Det finns ett stort behov av förändring i sättet att tänka kring ansvar, säkerhet och barns rätt att komma till tals, menar Katarina Weinehall i sin artikel i SocialPolitikÄven om modern och barnen har skyddad identitet kan mannen ha umgängesrätt. Det är han som står för våldet, som hotar och förföljer. Det borde vara upp till honom att förändra sig och leva upp till kraven för en tillräckligt god far innan han får tillgång till barnen, skriver Katarina Weinehall. 

Man bör göra ordentliga riskbedömningar direkt när beslut om skydd fattas, föreslår hon. Man bör också tilldela varje sådant ärende en skyddshandläggare med särskild kompetens på skyddsaspekter och riskbedömning. Att dessutom tilldela personer i behov av skydd ”fiktiva personnummer” skulle underlätta det praktiska vardagslivet för dem väsentligt.

Nyhetstelegram om artikeln Hemlig uppväxt i SocialPolitik nr 3/08.