Socialstyrelsen

Släpp in brukarna i funktionshinderpolitiken

Av Redaktion | 2 Nov 2017

Sverige kan knappast ses som ett föregångsland när det gäller att leva upp till Konventionen om mänskliga rättigheter för personer…

Läs mer

Långt kvar till jämlik hälsa

Av Redaktion | 27 Mar 2017

I 50 år har RSMH kämpat för likvärdiga villkor för människor med psykisk ohälsa. Mycket har hänt, men mycket återstår…

Läs mer

Ensamkommande som tar sina liv räknas inte

Av Maria Wallin | 8 Feb 2017

Personer utan de fyra sista siffrorna i personnumret förs inte in i aktuell statistik över suicid. Vi vet alltså inte…

Läs mer

Skickliga yrkesutövare kan vända trenden inom socialtjänsten

Av Redaktion | 16 Okt 2016

DEBATT: Vart har de förtröstansfulla professionella socialarbetarna tagit vägen? De som ser möjligheterna i en utmanande situation och vill förmedla…

Läs mer

Behandlingshem för kvinnor ger arbetsro

Av Redaktion | 8 Apr 2016

Att vara i en enkönad miljö passar inte alla. Men för kvinnor med erfarenhet av våld och övergrepp kan det…

Läs mer

Ledare – SocialPolitik nr 1/2016

Av Redaktion | 31 Mar 2016

LEDARE: Drogfrågan på agendan För några år sedan djupintervjuade jag människor som arbetade eller var klienter inom en ideellt driven…

Läs mer

Ska fondmedel till fattiga dras av från socialbidraget?

Av Gun-Lis Angsell | 22 Maj 2015

Är det okej att bidrag från kyrkan, fonder och liknande dras av från enskilda människors försörjningsstöd/socialbidrag? För att få försörjningsstöd…

Läs mer

Inget åtal väcks om Donias död

Av Anna Fredriksson | 21 Apr 2015

Förundersökningen om tjänstefel när Donia Hassan dog i sitt familjehem är nedlagd. Brott kan inte styrkas säger åklagaren Mathias Larsson.…

Läs mer

Kvinnofrid måste gälla alla kvinnor!

Av Redaktion | 16 Jan 2015

  Antingen våldsutsatt. Eller funktionshindrad. Samhällets stöd förmår inte få syn på både och. Trots att det är självklart. Dags…

Läs mer

Ytterö rättspsykiatri ska bort

Av Redaktion | 19 Dec 2014

  Kvalificerat bemötandet ger hög säkerhet på Ytterö. Våld och rymningar är ytterst sällsynta. Återfall i brott är få.  …

Läs mer

Fontänhus får beröm

Av Redaktion | 2 Dec 2014

  2008 lovade minister Hägglund många miljoner till bra verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ännu har Fontänhusen inte sett…

Läs mer

Gå från ord till handling i barnavården!

Av Redaktion | 21 Nov 2014

  Vi måste – äntligen – få en radikalt förbättrad och verklighetsanpassad familjehemsvård. Grundad på professionalitet och respekt för barn,…

Läs mer

Byråkrati eller behandling?

Av Redaktion | 13 Nov 2014

  Att arbeta med våldsutsatta och våldsutövare. Eller ägna sig åt byråkrati? Vad är viktigast för myndigheterna? Törs vi –…

Läs mer

Varför har ingen ansvar för placerade barn?

Av Anna Fredriksson | 17 Okt 2014

  För två och ett halvt år sedan dog 15-åriga Donia i sitt familjehem. Socialstyrelsen riktade allvarlig kritik mot Simrishamns…

Läs mer

Obehagligt nonchalant och förlegat

Av Redaktion | 9 Jul 2013

DEBATT Karl Grunewald: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har en starkare skrivning kring den enskildas inflytande över…

Läs mer

Höj kraven på utbildning!

Av Redaktion | 27 Maj 2013

DEBATT Lotta Corell & Roland Hedman: Gång på gång avslöjas hur placerade barn och unga far illa. Ju svårare problem…

Läs mer

Anhörig i nöd och lust

Av Redaktion | 17 Maj 2013

Lennarth Johansson, Vulkan ”Sätt på dig själv syrgasmasken innan du hjälper andra” är rådet till alla flygresenärer. Det borde också…

Läs mer

Vi VET att placerade barn behöver bättre vård!

Av Redaktion | 25 Mar 2013

Oändliga rader av utredningar, beskrivningar och mätningar har visat att barn som far illa inte får den hjälp de behöver.…

Läs mer

Gräsrotsinlägg om familjehemsvård

Av webmaster | 20 Nov 2012

När barn och unga inte längre kan bo tillsammans med sina föräldrar blir de oftast placerade i familjehem för längre…

Läs mer

Följer inte LSS

Av Maria Wallin | 14 Jun 2012

Bara 11% av kommunerna följer upp alla sina beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom ett…

Läs mer

ANNONSER

Lediga jobb

Söker du nytt jobb? Titta bland våra platsannonser och se om något passar dig.

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

SOCIALPOLITIK NR 2 2017